Prepoznavanje Proizvoda sa Fiskalnih Računa


Prepoznavanje Proizvoda sa Fiskalnih Računa


Prepoznavanje Proizvoda sa Fiskalnih Računa


Revolucija u Loyalty Programima i Nagradnim Igrama kroz Precizno Prepoznavanje Proizvoda sa Fiskalnih Računa


Revolucija u Loyalty Programima i Nagradnim Igrama kroz Precizno Prepoznavanje Proizvoda sa Fiskalnih Računa


Revolucija u Loyalty Programima i Nagradnim Igrama kroz Precizno Prepoznavanje Proizvoda sa Fiskalnih Računa


fiskalni racun
fiskalni racun
fiskalni racun
 • generali
 • dynamic-life-logo
 • bambi-logo
 • generali
 • dynamic-life-logo
 • bambi-logo
A pattern made of dots placed behind the main visual
A pattern made of dots placed behind the main visual

Koji problem rešavamo ?

Ručni unos podataka

Ručni unos podataka

Kada kupci učestvuju u loyalty programima ili nagradnim igrama, podaci sa njihovih fiskalnih računa često se unose ručno. To uključuje unos naziva proizvoda, količina, cena i drugih relevantnih informacija.

Kada kupci učestvuju u loyalty programima ili nagradnim igrama, podaci sa njihovih fiskalnih računa često se unose ručno. To uključuje unos naziva proizvoda, količina, cena i drugih relevantnih informacija.

Kada kupci učestvuju u loyalty programima ili nagradnim igrama, podaci sa njihovih fiskalnih računa često se unose ručno. To uključuje unos naziva proizvoda, količina, cena i drugih relevantnih informacija.

rucni-unos-podataka
varijacija-naziva
varijacija-naziva

Varijacije naziva proizvoda

Varijacije naziva proizvoda

Različiti nazivi za isti proizvod u različitim radnjama otežavaju precizno praćenje i analizu podataka. To može dovesti do grešaka u evidenciji i otežanog praćenja učesnika.

Različiti nazivi za isti proizvod u različitim radnjama otežavaju precizno praćenje i analizu podataka. To može dovesti do grešaka u evidenciji i otežanog praćenja učesnika.

Različiti nazivi za isti proizvod u različitim radnjama otežavaju precizno praćenje i analizu podataka. To može dovesti do grešaka u evidenciji i otežanog praćenja učesnika.

Visoki troškovi rada

Visoki troškovi rada

Ručni unos podataka zahteva mnogo vremena i resursa, što povećava operativne troškove. Ljudske greške su česte i mogu negativno uticati na tačnost podataka

Ručni unos podataka zahteva mnogo vremena i resursa, što povećava operativne troškove. Ljudske greške su česte i mogu negativno uticati na tačnost podataka

Ručni unos podataka zahteva mnogo vremena i resursa, što povećava operativne troškove. Ljudske greške su česte i mogu negativno uticati na tačnost podataka

veci-br-zaposlenih
veci-br-zaposlenih

Kako radi FiscalFusion.AI ?

Skeniranje QR Koda

Korisnik koristi našu aplikaciju ili integrisanu aplikaciju partnera.

Skeniranje QR koda sa fiskalnog računa kamerom telefona.

Skeniran link računa se šalje na naš API

Preuzimanje Računa

Naša platforma preuzima sve podatke sa fiskalnog računa.

Uključuju nazive proizvoda, količine, cene

Naziv prodavnice, mesto, tip kupca i ostale relevante podatke

Identifikacija Proizvoda

Algoritam precizno prepoznaje i kategorizuje svaki proizvod.

GTIN (Global Trade Item Number) se koristi za jednoznačnu identifikaciju svakog proizvoda.

Velika baza podataka sa varijacijama naziva iz radnji širom Srbije

Ručni Unos Podataka

Sporo i vremenski zahtevno

Rizik od ljudskih grešaka

Veliki broj zaposlenih

Varijacije u nazivima proizvoda

Veliki operativni troškovi

Teškoće u praćenju i analiziranju

Ograničene mogućnosti personalizacije

Dugotrajan proces prilagođavanja

Nedostatak uvida u kupovne navike

Visok rizik od propuštenih prilika

fiscal-fusion-logo

Brza i automatizovana obrada

Visoka preciznost i pouzdanost

Manji timovi

Tačna identifikacija putem GTIN-a

70% niži troškovi

Detaljna analitika i izveštaji

Personalizovani marketing i loyalty

Laka integracija sa sistemima

Bolje razumevanje kupaca

Veća angažovanost i lojalnost

Brojke Govore

98.6%

Tačnost Prepoznavanja

~70%

Niži troškovi

5 M+

Analiziranih Računa

Velika Baza Varijacija Naziva Proizvoda

Velika Baza Varijacija Naziva Proizvoda

Velika Baza Varijacija Naziva Proizvoda


 • Sveobuhvatnost: širok spektar naziva proizvoda, od lokalnih do internacionalnih brendova, osiguravajući da nijedan proizvod ne ostane neprepoznat.


 • Preciznost: Bez obzira na varijacije u imenima, garantujemo tačno prepoznavanje i kategorizaciju svakog proizvoda.


 • Fleksibilnost: Podržavamo sve prodavnice i lance trgovina, od malih lokalnih radnji do velikih supermarketa, omogućavajući vam da imate sveobuhvatan uvid u kupovne navike vaših klijenata.


 • Automatska Ažuriranja: Naša baza se stalno ažurira kako bi obuhvatila nove proizvode i varijacije naziva, osiguravajući da uvek imate najnovije informacije. • Sveobuhvatnost: širok spektar naziva proizvoda, od lokalnih do internacionalnih brendova, osiguravajući da nijedan proizvod ne ostane neprepoznat.


 • Preciznost: Bez obzira na varijacije u imenima, garantujemo tačno prepoznavanje i kategorizaciju svakog proizvoda.


 • Fleksibilnost: Podržavamo sve prodavnice i lance trgovina, od malih lokalnih radnji do velikih supermarketa, omogućavajući vam da imate sveobuhvatan uvid u kupovne navike vaših klijenata.


 • Automatska Ažuriranja: Naša baza se stalno ažurira kako bi obuhvatila nove proizvode i varijacije naziva, osiguravajući da uvek imate najnovije informacije. • Sveobuhvatnost: širok spektar naziva proizvoda, od lokalnih do internacionalnih brendova, osiguravajući da nijedan proizvod ne ostane neprepoznat.


 • Preciznost: Bez obzira na varijacije u imenima, garantujemo tačno prepoznavanje i kategorizaciju svakog proizvoda.


 • Fleksibilnost: Podržavamo sve prodavnice i lance trgovina, od malih lokalnih radnji do velikih supermarketa, omogućavajući vam da imate sveobuhvatan uvid u kupovne navike vaših klijenata.


 • Automatska Ažuriranja: Naša baza se stalno ažurira kako bi obuhvatila nove proizvode i varijacije naziva, osiguravajući da uvek imate najnovije informacije.


 • dijamant
 • imlek
 • kokakola
 • dijamant
 • imlek
 • kokakola
 • dijamant
 • imlek
 • kokakola
 • jaffa
 • knjaz
 • polimark
 • jaffa
 • knjaz
 • polimark
 • jaffa
 • knjaz
 • polimark
 • kinder
 • dm
 • grand
 • kinder
 • dm
 • grand
 • kinder
 • dm
 • grand

Najčešće postavljena pitanja

Kako FiscalFusionAI prepoznaje proizvode sa fiskalnih računa?

Koliko je tačna analiza koju pruža FiscalFusionAI?

Kako mogu integrisati FiscalFusionAI u svoje postojeće sisteme?

Kako FiscalFusionAI štedi vreme i resurse mog tima?

Da li je FiscalFusionAI siguran za korišćenje u smislu zaštite podataka?

Koje cenovne opcije nudite?

Kako mogu početi koristiti FiscalFusionAI?

Da li FiscalFusionAI može prilagoditi loyalty programe prema potrebama mog preduzeća?

Probajte besplatno.

Probajte besplatno.

Kontaktirajte nas danas da saznate više o našim rešenjima i kako možemo pomoći vašem poslovanju da raste.

Kontaktirajte nas danas da saznate više o našim rešenjima i kako možemo pomoći vašem poslovanju da raste.

fiscal-fusion-logo

All rights reserved FiscalFusion.AI | Copyright© 2024

fiscal-fusion-logo

All rights reserved FiscalFusion.AI | Copyright© 2024

fiscal-fusion-logo

All rights reserved FiscalFusion.AI | Copyright© 2024